Anna Kournikova and Enrique Iglesias making out at the Sony Ericsson Open

| April 3, 2009 - 9:33 pm