Jessica Simpson Plans to ‘Outdo’ Kate Middleton’s Wedding Dress