Jessica Simpson Plans to ‘Outdo’ Kate Middleton’s Wedding Dress

Celebuzz | April 28, 2011 - 1:20 pm