Paris Hilton at the Hello Kitty

Celebuzz / October 25, 2009

Paris Hilton at the Hello Kitty Anniversary.