Kim Kardashian and New Kitten Mercy in Miami

Kim Kardashian carries around her new kitty Mercy in Miami on September 16, 2012.