Paris Hilton at the Hello Kitty

Paris Hilton at the Hello Kitty Anniversary.

Tags: Paris Hilton
0