Alex Meraz and Kiowa Gordon Bring New Moon to Miami