Christina Aguilera Takes Son Max to Legoland for His Birthday