Elin Nordegren Takes the Kids to a Halloween Party

Antonio Martinez / October 29, 2010