Eva Longoria Arrives to Washington, DC for President Obama