‘Fairly Legal’ Star Sarah Shahi Bikinis in Santa Monica

Antonio Martinez / December 8, 2011