‘Fairly Legal’ Star Sarah Shahi Bikinis in Santa Monica

Antonio Martinez | December 8, 2011 - 1:51 pm