‘Fairly Legal’ Star Sarah Shahi Bikinis in Santa Monica