Ke$ha at the amfAR Inspiration Awards

Tags: Kesha
1