Kelly Bensimon Bikinis in Miami

  • Kelly Bensimon Bikinis in Miami
Kelly Bensimon, wearing her Letarte swimwear, shows off her bikini body at the Eden Rock pool in South Beach.
Kelly Bensimone Bikinis in Miami
Source: Splash News - Photos
« Back to Story

Discuss

Default avatar