Kim and Kourtney Kardashian Hold Their Shoes After a Mani-Pedi

Antonio Martinez / November 9, 2010