Kim Kardashian and Kris Humphries Film for ‘Kim And Kourtney Take New York’

Antonio Martinez | October 5, 2011 - 5:20 pm