Kim Kardashian and New Kitten Mercy in Miami

Barbara DeFranco / September 17, 2012

Kim Kardashian carries around her adorable white kitten in Miami on September 16, 2012.