Kim Kardashian Debuts Shorter Do

Antonio Martinez / June 14, 2011