Kim Kardashian Reaches Ten Million Twitter Followers

By: Antonio Martinez / September 26, 2011