Kim Kardashian Reaches Ten Million Twitter Followers

Antonio Martinez / September 26, 2011