Kourtney and Khloe Kardashian Brave the Cold

Antonio Martinez / November 2, 2010