Kourtney and Khloe Kardashian Brave the Cold

Antonio Martinez | November 2, 2010 - 9:35 am