Natalie Portman Visits David Letterman

Antonio Martinez / November 23, 2010