Salma Hayek Leaves Madeo’s Restaurant

Tags: Salma Hayek
0