Shia LaBeouf Smiles for the Paparazzi While Art Shopping