Snooki Celebrates Halloween in Vegas

  • Snooki Celebrates Halloween in Vegas
Nicole "Snooki" Polizzi celebrated Halloween at PURE NightClub inside Caesars Palace in Las Vegas on Oct. 29, 2011.
« Back to Story

Discuss

Default avatar