Zac Efron Flashes His Guns on ‘Paperboy’ Set

Antonio Martinez / August 10, 2011